Conform cuvintelor lui Isus din Ioan 6:53-56, doar cine mănâncă carnea Lui și bea sângele lui va avea viața veșnică, însă conducerea martorilor îi privează pe martori de a avea viața veșnică și de a fi în unitate cu Fiul, deorece ei nu consumă corpul și sângele la cina Domnului!

Falsul Turn de Veghe arucă praf în ochii necunoscătorilor explicând aceste versete în cartea Argumente la subiectul: Comemorare, astfel:

“Se arată în Ioan 6:53, 54 că vor primi viaţă veşnică numai cei care se împărtăşesc?

Ioan 6:53, 54: „Isus le-a zis: «Foarte adevărat vă spun: Dacă nu mâncaţi carnea Fiului omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi înşivă. Cine se hrăneşte cu carnea mea şi bea sângele meu are viaţă veşnică şi eu îl voi învia în ziua din urm㻓…

Dar să nu uităm că Isus n-a rostit cuvintele din Ioan 6:53, 54 când a instituit Cina Domnului. Niciunul dintre cei care l-au auzit nu ştiau nimic despre vreo celebrare cu pâine şi vin, care să reprezinte carnea şi sângele lui Cristos. Această dispoziţie nu a fost introdusă decât aproximativ un an mai târziu, iar descrierea apostolului Ioan referitoare la Cina Domnului, din Evanghelia care-i poartă numele, începe abia după şapte capitole (în Ioan  14).

Aşadar, cum poate cineva ‘să mănânce carnea Fiului omului şi să bea sângele lui’ în sens figurat dacă nu se împărtăşeşte din pâine şi din vin la Comemorare? Remarcaţi ce a spus Isus: că aceia care aveau să mănânce carnea sa şi să bea sângele său vor avea „viaţă veşnică“. Mai devreme, în versetul 40, când a explicat ce trebuie să facă oamenii ca să aibă viaţă veşnică, el a arătat că voinţa Tatălui său este ca „oricine îl vede pe Fiul şi manifestă credinţă în el să aibă viaţă veşnică“. Este deci logic să credem că ei aveau ‘să mănânce carnea lui Isus şi să bea sângele lui’ în sens figurat, manifestând credinţă în puterea răscumpărătoare a cărnii şi a sângelui pe care Isus le-a oferit ca jertfă”.

În această interpretare se aduc două explicații că acest text nu se referă la cina Domnului, după cum urmează:

1) Această dispoziţie nu a fost introdusă decât aproximativ un an mai târziu, iar descrierea apostolului Ioan referitoare la Cina Domnului, din Evanghelia care-i poartă numele, începe abia după şapte capitole (în Ioan  14)”.

Răspuns: Faptul că Fiul lui Dumnezeu a vorbit de a consuma carnea sau corpul Lui și a bea sângele Lui, cu un an înainte de a da cina Domnului, nu anulează cuvintele Lui; ci, indică că El a făcut referire la acestă cină, căci tocmai vorbea în context de pâinea pe care a înmulțit-o și ca oamenii să caute : hrana care rămâne pentru viață veșnică” (Ioan 6:1-27, NW), adică adevărata pâine din cer: corpul Lui. Apoi tot în context evrei vorbeau de mana din pustie, iar Isus a spus în Ioan 6:33, NW: Căci pâinea lui Dumnezeu este cel care coboară din cer și dă viață lumii“, arătând că El era pâinea din cer, care este arătată într-un mod vizibil la cina Domnului prin azima cu care se împărtășesc creștinii.

Astfel Domnul în Ioan cap. 6 face prima referire la împărtășire, iar după cca. un an, o și pune în practică împreună cu apostolii, cuvintele din Ioan 6:53-56, sunt ca o introducere în învățătura despre cină.

Un alt argument adus de conducerea martorilor este:

2) Mai devreme, în versetul 40, când a explicat ce trebuie să facă oamenii ca să aibă viaţă veşnică, el a arătat că voinţa Tatălui său este ca „oricine îl vede pe Fiul şi manifestă credinţă în el să aibă viaţă veşnică“. Este deci logic să credem că ei aveau ‘să mănânce carnea lui Isus şi să bea sângele lui’ în sens figurat, manifestând credinţă în puterea răscumpărătoare a cărnii şi a sângelui pe care Isus le-a oferit ca jertfă”.

 Răspuns: Faptul că Fiul lui Dumnezeu a vorbit de credință nu de a manifesta credință, în limba greacă este pistis, a crede! Da, credința este indispensabilă pentru viața veșnică, acesta nu anulează importanța consumării corpului și a sângelui pentru a obține viața veșnică!

În Scripturi, și căința, mărturia cu gura, botezul sunt condiții pentru obținearea iertării de păcate și a vieții veșnice, vezi în acest sens: Fapte 2:38; 22:16; Romani 10:9,Romani 10:10.

Faptul că Fiul nu a comparat consumarea cărnii și a sângelui cu credința; ci, cu pâine de la cină, reiese din context când se vorbește de pâinea înmulțită miraculos și mana din pustie, și în text, iar în Ioan 6:58, NW, Domnul spune Cine se hrănește cu pâinea aceasta va trăi pentru totdeauna“.

De fapt, credința în Fiul lui Dumnezeu te duce să te împărtășești din corpul și sângele Lui, nu poți să ai credință și tu să nu asculți de aceste îndemnuri ale Domnului din Ioan 6:52-56, căci în Ioan 3:36, NW, tocmai se precizează: “Cine manifestă credință în Fiul are viață veșnică. Cine nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el”. A nu asculta de Fiul înseamnă a nu crede în El! A nu mânca carnea și a nu bea sângele Lui la cină, înseamnă a nu crede în El, a nu asculta de El!

Dar să vedem în continuare:

 

Care sunt beneficiile din a mânca carnea și a bea sângele Fiului și care sunt consecințele negative pentru cineva care nu face aceasta:

 

În Ioan 6:48-58, NW, Domnul declară: “Eu sunt pâinea vieții. Strămoșii voștri au mâncat mana în pustiu și tot au murit. Aceasta este pâinea care coboară din cer, pentru ca oricine să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care a coborât din cer. Dacă cineva mănâncă din pâinea aceasta va trăi pentru totdeauna. Și pâinea pe care o voi da eu pentru viața lumii este carnea mea“. Iudeii au început să se certe unii cu alții, zicând: „Cum ne poate da omul acesta carnea lui s-o mâncăm?“ Isus le-a zis: „Foarte adevărat vă spun: Dacă nu mâncați carnea Fiului omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi înșivă. Cine se hrănește cu carnea mea și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua din urmă, deoarece carnea mea este adevărata hrană și sângele meu este adevărata băutură. Cine se hrănește cu carnea mea și bea sângele meu rămâne în unitate cu mine și eu în unitate cu el. Așa cum Tatăl, care trăiește, m-a trimis, iar eu trăiesc datorită Tatălui, așa și cine se hrănește din mine va trăi datorită mie. Aceasta este pâinea care a coborât din cer. Nu este ca atunci când strămoșii voștri au mâncat și totuși au murit. Cine se hrănește cu pâinea aceasta va trăi pentru totdeauna“.

 

Conform acestui text, cine mănâncă corpul lui Isus și bea sângele Lui are viață în el însuși, și aceasta nu se referă la ceea ce spune W 2008  15/4 p. 30-31, care explică astfel: “înseamnă viaţă în cel mai deplin sens al cuvântului”; ci, se referă la a-L avea pe Cristos în tine prin Spiritul Lui, așa cum spune Scriptura în 1Ioan 5:11,1Ioan 5:12, NW: “Şi mărturia depusă este aceasta: că Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică, iar această viaţă este în Fiul său. Cine îl are pe Fiul are această viaţă; cine nu-l are pe Fiul lui Dumnezeu nu are această viaţă”. Astfel cei care cred și se împărtășesc, au viața veșnică în ei, avându-l pe Fiul în ei, căci El este viața veșnică!

Apoi Domnul a spus clar: Cine se hrănește cu carnea mea și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua din urmă”. Deci numai împărtășindu-ne avem: viața veșnică și parte de învierea pentru viață și nu cea pentru judecată (comp. cu Ioan 5:28,Ioan 5:29).

Apoi Învățătorul a mai spus: Cine se hrănește cu carnea mea și bea sângele meu rămâne în unitate cu mine și eu în unitate cu el. Așa cum Tatăl, care trăiește, m-a trimis, iar eu trăiesc datorită Tatălui, așa și cine se hrănește din mine va trăi datorită mie”. Doar împărtășindu-ne cu corpul și sângele Lui, suntem în El și trăim prin Fiul!

Cei care nu doresc să consume cina Domnului, ei resping viața lui Isus, a trăi prin Fiul, ei nu au viața în ei, adică pe Fiul, ei nu vor primii viața veșnică! Ei resping jertfa Domnului!

Pe 19 aprilie 2019, la comemorare, milioane de martori vor refuza să mănânce corpul și sângele Fiului, tu vei crede Cuvintele Domnului sau învățătura Falsului Turn de Veghe?