Biblia avertizează în 2Timotei 4:3-4, NW: Căci va fi un timp când nu vor suporta învăţătura sănătoasă, ci, potrivit dorinţelor lor, îşi vor strânge învăţători care să le gâdile urechile şi îşi vor întoarce urechea de la adevăr, îndreptându-se spre istorisiri neadevărate”!

Din păcate, martorii urmând orbește pe liderii lor de la Broklin, în detrimentul Bibliei, ajung în erezie „îndreptându-se spre istorisiri neadevărate”, și chiar privitoare la Regatul lui Dumnezeu, la cerul și paradisul promis de Dumnezeu: creștinilor! – Apocalipsa 2:7; Apocalipsa 3:21.

Ei sunt învățați de liderii lor în W 12/2018, unde se răspunde la întrebarea: La ce s-a referit apostolul Pavel când a spus că a fost dus până la al treilea cer” și „în paradis?” (2Corinteni 12:2-4).

Următoarele: Pavel a văzut „al treilea cer”. La ce s-a referit el? Uneori, în Biblie un anumit cuvânt este repetat de trei ori pentru accentuare sau evidențiere. (Is. 6:3; Ezec. 21:27; Rev. 4:8) Din câte se pare, când a vorbit despre al treilea cer”, Pavel s-a referit la cea mai înaltă formă de guvernare: Regatul Mesianic condus de Isus Cristos și de cei 144 000 de coregenți. (Vezi Perspicacitate din Scripturivol. 1, p. 1059, 1062, engl.) După cum a scris apostolul Petru, noi așteptăm ‘cerurile noi’ promise de Dumnezeu. (2 Pet. 3:13)

Ce se poate spune despre „paradisul” la care s-a referit Pavel?

Și cuvântul „paradis” poate să însemne mai multe lucruri: 1) paradisul pământesc pe care îl așteptăm, având în vedere că prima locuință a omului a fost Paradisul, 2) starea spirituală de care se vor bucura în lumea nouă slujitorii lui Dumnezeu și 3) condițiile perfecte din cer, sau „paradisul lui Dumnezeu”, menționat în Revelația 2:7. (Vezi Turnul de veghe din 15 iulie 2015, p. 8, par. 8.)

Este posibil ca în 2 Corinteni 12:4 Pavel să se fi referit la toate aceste trei aspecte când a vorbit despre viziunea pe care a avut-o.

În concluzie:

„Al treilea cer”, menționat în 2 Corinteni 12:2, este, după cât se pare, Regatul Mesianic condus de Isus Cristos și de cei 144 000, sau ‘cerurile noi’. (2 Pet. 3:13)

Este numit „al treilea cer” deoarece Regatul reprezintă cea mai înaltă formă de guvernare.

‘Paradisul’ în care ‘a fost dus’ Pavel în viziune se referă probabil la: 1) paradisul literal care va exista pe pământ, 2) paradisul spiritual care va exista pe pământ în lumea nouă și care va întrece paradisul spiritual din prezent și 3) „paradisul lui Dumnezeu” din cer, care va coexista cu cel de pe pământ. Astfel, lumea nouă va fi formată din cerurile noi și din pământul nou. Va fi un nou sistem, alcătuit din Regatul ceresc și din oamenii care îi vor sluji lui Iehova pe un pământ transformat în paradis”.

Sclavul fidel și prevăzător pretinde că este uns de Dumnezeu, că este condus de Spirit, întrebarea care se ridică: cum este uns de Dumnezeu cineva care nu este sigur pe ceea ce învață?

Fraze ca: „Din câte se pare… Este posibil”, indică că ei nu sunt unși de Dumnezeu, ci își dau cu presupusul, puterea călăuzirii lor nu este Spiritul adevărului; ci mintea lor care nu este divină, nici capabilă să știe sigur care este interpretarea corectă; ci, ghicesc, speculează, își dau cu părerea!!!

În Biblie găsim însă că: În ce vă priveşte, ungerea pe care aţi primit-o de la el rămâne în voi şi nu aveţi nevoie să vă înveţe cineva, ci, aşa cum ungerea de la el vă învaţă toate lucrurile — iar ea este adevărată şi nu este o minciună — şi aşa cum v-a învăţat ea, rămâneţi în unitate cu el” (1Ioan 2:27, NW). 

Adevăratul “sclav” rânduit de Stăpânul creștinilor cunoaște cerul și paradisul căci el este condus de Spirit cu adevărat (Romani 8:14) și are înțelepciunea lui Dumnezeu (1Corinteni 2:6-12).

Adevăratul “sclav”, știe că în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu nu există cuvântul: “guvern”, sau “formă de guvernare”, nici: “paradisul spiritual care va exista pe pământ în lumea nouă” și mai știe că nu doar 144.000 vor fi pe tron în cer și vor conduce, și toți creștinii care înving lumea conform cu Revelația 3:21!

De asemenea nu se poate ca Pavel să se fi referit și la paradisul terestru ce a existat în Eden și la cel ceresc prin expresia: “paradis”, o data ce el explică inspirat de Dumnezeu ce este acest paradis: a fost dus până la al treilea cer”. Al treilea cer este un cer nu este pământul sau o parte din pământ!  

Textul este clar: “Cunosc un om unit cu Cristos care, acum paisprezece ani — dacă era în corp, nu ştiu, sau în afara corpului, nu ştiu: Dumnezeu ştie —, a fost dus până la al treilea cer. Da, îl cunosc pe acest om — dacă era în corp sau independent de corp, nu ştiu: Dumnezeu ştie —, dar ştiu că a fost dus în paradis şi a auzit cuvinte de nerostit şi care nu-i sunt permise unui om să le spună” -2Corinteni 12:1-4, NW.  

În acest pasaj Pavel explică ce este al treilea cer și anume: paradisul; astfel a fi răpit în al treilea cer înseamnă a fi răpit în paradisul ceresc!

Aceste cuvinte auzite de apostolul Pavel în acest cer, erau cuvinte atât de mărețe dar și sigilate (comp. cu Revelația 10:4) și astfel nu era îngăduit la Pavel ca să le redea, nu că ele indicau un paradis spiritual așa cum explica nestatornicul Turn de Veghe, în reviste mai vechi:

Doar cu câteva luni în urmă, se explica în W 08 15/7 p.28: „Ceea ce a văzut apostolul era probabil paradisul spiritual de care avea să se bucure congregaţia creştină din „timpul sfârşitului“.

Iar în W 1988 1/2 se învăța: „În mod asemănător, Pavel a fost transferat sau „a fost răpit şi dus în paradis“, primind probabil o viziune a viitorului paradis spiritual al congregaţiei creştine (2 Corinteni 12:1–4)”.

La fel în W 1988 1/7 se învăța: “Deci avem motive biblice să înţelegem că referirea vizionară pe care Pavel o face în 2 Corinteni 12:4 este cu privire la o restabilire viitoare a prosperităţii spirituale în mijlocul închinătorilor lui Dumnezeu. Pavel însuşi a prezis că o cădere de la adevăratul creştinism va avea loc înainte de „prezenţa“ Domnului (Fapte  20:29,30; 2 Tesaloniceni 2:3–8). Dar această situaţie nu va fi permanentă. Adevărata adunare creştină, „cîmpul cultivat al lui Dumnezeu“, va înflori şi va rodi din nou (1 Corinteni 3:9). Noi înţelegem că acesta este paradisul pe care Pavel l-a văzut în viziune. Cu toate acestea, referirea pe care el o face la acest paradis spiritual nu diminuează cîtuşi de puţin numeroasele promisiuni biblice cu privire la apropierea unui paradis pămîntesc — un paradis restabilit în conformitate cu scopul iniţial al lui Dumnezeu cu privire la pămînt”.

Toate aceste schimbări de intrepretare, adeverește încă o dată, că ei nu au Spiritul adevărului care să îi conducă în tot adevărul (Iuda 1:19; Ioan 16:13), nu sunt credibili și demni de a fi considerați conducători unși de Dumnezeu!

 

Conform Bibliei ce este al treilea cer numit de Pavel și: paradis”?

Conform cu 2Corinteni 12:2, există trei ceruri, și ele sunt descrise fiind raportate la un om de pe pământ, astfel primul cer cel mai aproape de om este:

(1) Primul cer: atmosfera care înconjoară pământul (Geneza 1:8; Matei 6:26; Matei 16:1-3). Acest cer material a fost creat în ziua a doua a creaţiei (Geneza 1:6-8).

(2) Al doilea cer vizibil pentru orice om este: cosmosul, universul fizic, cu constralații de stele și galaxii (Psalm 8:3; Iov 38:31-33), creat în ziua a patra a creaţiei (Geneza 1:14-19).

(3) Al treilea cer, vizibil doar pentru profeți care au viziuni, este: cerul spiritual unde se află Dumnezeu, îngerii (Matei 18:10; Apocalipsa 4), creat în ziua întâia, la începutul primei zile de creaţie (Geneza 1:1).

Acest al treilea cer, este cerul unde locuiește Dumnezeu, Fiul, îngerii, și el este un paradis, o grădină nu din materie; ci, ca o creație cerească; iar paradisul din Eden a fost făcut după imaginea paradisului ceresc, de fapt creaţia fizică a fost creată după modelul celei spirituale (comp. cu Evrei 8:5).

Domnul promite creștinilor acest paradis ceresc, celor care înving lumea, după cum se spune în Apocalipsa 2:7, NW: Cine are urechi să audă ce le spune congregaţiilor spiritul: Celui care învinge îi voi da voie să mănânce din pomul vieţii, care este în paradisul lui Dumnezeu.

În acesta a fost luat apostolul Pavel, acolo vor ajunge toți care îi servesc Domnului și care înving lumea (Ioan 12:26Apocalipsa 3:21).