În lumea religioasă, există două extreme eretice!

Extrema trinităţii, care susţine că Isus este Dumnezeu, deoarece are aceiaşi esenţă sau natură cu Tatăl, și nu are început, lucru care nu este învăţat în Scripturi!

Extrema Societăţii Turnul de Veghe, care consideră că Isus poate fi numit dumnezeu, doar datorită poziţiei şi autorităţii primite, un dumnezeu mai mare ca îngerii, deoarece are o poziţie, înţelepciune şi putere mai mare ca a lor.

 În opinia lor, acesta este unicul motiv în Biblie, pentru care Domnul Isus este numit: Dumnezeu.

Însă Biblia mai oferă încă alte două motive pentru care Isus este Dumnezeu:  

 

1)  Isus a moştenit din natura Tatălui de aceea este numit: Dumnezeu. Cuvântul este numit „Dumnezeu” în Ioan 1:1; Ioan 20:28, deoarece El are natură divină, deoarece a fost născut din Dumnezeu (1Ioan 5:18). Fiind născut din Dumnezeu a moştenit din natura Lui, așa cum un copil moștenește din trăsăturile tatălui său, de aceea Biblia spune despre Fiul: El este reflectarea gloriei sale şi reprezentarea exactă a fiinţei sale”  (Evrei 1:3 NW), și în Filipeni 2:6, NW: deşi avea chip de Dumnezeu”. De accea, Fiul ni-l poate revela pe Dumnezeu și ne poate da explicații despre El căci El este asemănător cu Dumnezeu  cum se spune în Ioan 1:18: Niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dumnezeul unic-născut, care se află în sânul Tatălui, este cel care a dat explicaţii despre el (Ioan 1:18).

Aceasta nu însemna însă egalitate în cunoştinţă (Marcu 13:31), putere (Matei 26:54; Ioan 10:29; Ioan 14:28), poziţie (1Corinteni 11:3), vârstă (comp. Psalm 90:2; cu Coloseni 1:15; Apocalipsa 3:14), dar însemna că a moştenit anumite calităţi alte Tatălui, dar nu într-un mod deplin, iar altele nu le-a moştenit, după cum un fiu nu poate moşteni vârsta Tatălui! Fiul are început, Tatăl nu!

 

2) Domnul Isus este Teofania (arătarea sau manifestarea) lui Dumnezeu,

De aceea, Fiul este numit Dumnezeu (Isaia 9:6; Ioan 1:1; Evrei 1:8-9), fiindcă a venit în Numele lui Dumnezeu (Ioan 5:43), cu puterea lui Dumnezeu (Mica 5:4; Ioan 14:10), reprezentându-L pe El!

Martorii au minimalizat textele în care Isus este numit: ‘Dumnezeu’, cu sensul de manifestare pe pământ a lui Dumnezeu, căci şi îngerii sunt descrişi ca fiind ‘Iehova’ (Exod 3:2-6; Zaharia 3:1-2), sau ‘Dumnezeu’ (compară Geneza 32:28 cu Osea 12:3-4), în sensul de trimiși de El ca reprezentanți ai Lui în care în anumite lucrări îl manifestă pe Dumnezeu.

Fără a înțelege manifestarea sau arătarea lui Dumnezeu prin Fiul și prin îngerii Lui, mulți au ajuns să creadă în trinitate, chiar unii ieșiți din organizație, deorece în unele texte Fiul este numit Iehova, dar nu sensul că ar fi Iehova însuși; ci, reprezentantul Lui, de pildă în Matei 3:3 NW, Ioan Botezătorul spune despre Fiul: “El este cel despre care a vorbit profetul Isaia cu aceste cuvinte: „Ascultaţi! Cineva strigă în pustiu: «Pregătiţi calea lui Iehova! Faceţi drepte cărările sale!»“ lucru profețit în Isaia 40:3.

Deoarece a venit în Numele lui Iehova, de aceea este numit: Iehova!

Faptul că nu însuși Iehova a fost pe pământ este arătat din faptul că Fiul citând din Psalm 110:1-2, în Matei 22:42-44, aplică termenul: Domn la El, un Domnul care este disntict de Iehova la dreapta căruia stă! Astfel Fiul a venit în Numele Lui așa cum se spune în Matei 21:9, SCC: “Binecuvântat este cel care vine în numele lui Iehova!

 

În concluzie, pe piața religioasă există două extreme greșite, cea trinitară, și cea a martorilor, noi trebuie să merge pe ceea ce învață Scriptura, așa cum am văzut.

Iubite cititor, de credinţa în Isus Cristos, depinde viaţa veşnică, nu este ori şi cum, doar să credem cumva...!!!

Nu, doar o credinţă într-un Isus biblic, duce la viaţă veşnică (Ioan 3:36; 1Ioan 5:10).

O credinţă într-un Isus fals, un alt Isus cum îl numește Pavel prin inspirație în 2Corinteni 11:4, într-un Isus, ce nu corespunde cu descriere Bibliei duce la pierzare veşnică – Ioan 3:16-18; Galateni 1:6-9!